Usługi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego

MARKZESP
USŁUGI W ZAKRESIE
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

Gaśnice , Urządzenia Gaśnicze , Hydrant , Instalacje , Kontrole sprzętu

Sprzedaż oraz instalacja sprzętu przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem

konserwacja, przeglądy i serwis sprzętu gaśniczego

badanie wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych

oznakowanie ewakuacyjne oraz sprzętu przeciwpożarowego

obsługa central alarmowania pożaru