Oferujemy stałą lub okresową w zależności od potrzeb współprace w zakresie ochrony przeciw pożarowej .

Współpracując z oficerami i podoficerami straży pożarnej.

  • Sprzedaż oraz instalacja sprzętu przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem konserwacja ,
  • przeglądy i serwis sprzętu gaśniczego
  • badanie wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych
  • oznakowanie ewakuacyjne oraz sprzętu przeciwpożarowego
  • obsługa central alarmowania pożaru

Doradztwo w zakresie :

  • doboru rodzaju gaśnic;
  • ilości;
  • sposobu użycia sprzętu.

zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA z dnia 7.06.2010 r.

Gaśnice oznakowujemy odpowiednią kontrolką z datą, pieczęcią i podpisem konserwatora. Wykonujemy badania hydrantów ppoż., profesjonalnym sprzętem.